Image bm794.GIF Složitost objektu
Objekty
 
Prvek složitost objektu je vnitřní číselná proměnná obsluhy 3D grafiky a určuje složitost, s jakou budou vytvářeny rotační objekty (kruh, koule, polokoule, válec, kužel, komolý kužel, torus a rotační objekt). Složitost objektu je celé číslo v rozsahu 2 až 100 a udává počet úseků, na které je rozdělena polovina obvodu rotačního objektu. Např. kruh se složitostí 2 vytvoří čtverec. Složité objekty zpomalují vykreslování 3D grafiky, proto by složitost objektů měla být nastavena na pokud možno nejnižší stupeň. Složitost objektu je nutno nastavit před vytvořením požadovaného objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming