Image bm777.GIF Polokoule
Vytvořit
 
Prvek polokoule vytvoří horní polovinu koule o průměru 1, symetrické kolem počátku souřadného systému. Složitost (tj. počet dělení obvodu polokoule) je určena prvkem složitost objektu. Nastavením přepínače vytvářet dolní podstavu lze určovat, zda bude vytvořena dolní podstava polokoule. Prvek navrací identifikační číslo vytvořené polokoule.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming