Image bm773.GIF Kruh
Vytvořit
 
Prvek kruh vytvoří kruhovou plochu s průměrem 1 ležící v rovině X-Y symetricky kolem počátku souřadného systému. Složitost (tj. počet dělení kruhu) je určena prvkem složitost objektu. Na každých 16 stupňů složitosti objektu je přidán 1 přídavný pás (mezistupeň). Normály ve vrcholech kruhu jsou (0, 0, -1). Souřadnice textury ve vrcholech odpovídají plošnému položení textury na povrch kruhu. Kruh je orientován směrem záporné osy z, tedy čelně k implicitní kameře. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného kruhu.
 
Kruh je implicitně viditelný pouze z přední strany. Viditelnost je možné změnit prvkem viditelná strana objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming