Image bm776.GIF Koule
Vytvořit
 
Prvek koule vytvoří kouli o průměru 1 symetricky kolem počátku souřadného systému. Složitost (tj. počet dělení obvodu koule) je určena prvkem složitost objektu. Prvek navrací identifikační číslo vytvořené koule.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming