Image bm780.GIF Komolý kužel
Vytvořit
 
Prvek komolý kužel vytvoří komolý kužel o průměru 1 a výšce 1 symetricky kolem počátku souřadného systému (horní podstava komolého kužele protíná osu Y v bodě 0.5, dolní podstava protíná osu Y v bodě -0.5). Jako parametr prvku se zadává číselná hodnota představující průměr horní podstavy komolého kužele. Složitost (tj. počet dělení obvodu komolého kužele) je určena prvkem složitost objektu. Na každých 8 stupňů složitosti objektu je přidán 1 přídavný pás obvodu (řada bodů). Na každých 20 stupňů složitosti objektu je přidán 1 přídavný pás horní a dolní podstavy (mezistupeň). Nastavením přepínačů vytvářet horní podstavu a vytvářet dolní podstavu lze určovat, zda bude vytvořena horní a dolní podstava komolého kužele. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného komolého kužele.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming