Image bm781.GIF Torus
Vytvořit
 
Prvek torus vytvoří torus (anuloid, prstenec) o průměru 1, ležící v rovině X-Z (středová osa je orientována ve směru osy Y) a se středem v počátku souřadného systému. Jako parametr prvku se zadává číselná hodnota představující průměr jádra torusu. Složitost (tj. počet dělení obvodu torusu) je určena prvkem složitost objektu. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného torusu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming