Image bm778.GIF Válec
Vytvořit
 
Prvek válec vytvoří válec o průměru 1 a výšce 1 symetricky kolem počátku souřadného systému (horní podstava protíná osu Y v bodě 0.5, dolní podstava v bodě -0.5). Složitost (tj. počet dělení obvodu válce) je určena prvkem složitost objektu. Na každých 8 stupňů složitosti objektu je přidán 1 přídavný pás obvodu (řada bodů). Na každých 20 stupňů složitosti objektu je přidán 1 přídavný pás horní a dolní podstavy (mezistupeň). Nastavením přepínačů vytvářet horní podstavu a vytvářet dolní podstavu lze určovat, zda bude vytvořena horní a dolní podstava válce. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného válce.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming