Image bm782.GIF Rotační objekt
Vytvořit
 
Prvek rotační objekt vytvoří obecný rotační objekt podle zadaného profilu. Středová osa rotačního objektu je orientována ve směru osu Y. Jako parametr prvku se zadává text obsahující definici profilu objektu. Definice profilu objektu je víceřádkový textový seznam. Každý řádek seznamu definuje 1 bod obrysové křivky a obsahuje 2 číselné údaje navzájem oddělené mezerou, tabulátorem nebo středníkem ";". První číselný údaj představuje souřadnici Y bodu křivky (tj. výška bodu), druhý údaj je poloměr (tj. vzdálenost bodu od středové osy). Body obrysové křivky jsou přitom zadávány směrem shora dolů (tj. klesající hodnota Y). Stoupající hodnota Y (tj. směr zdola nahoru) definuje vnitřní stěnu rotačního objektu (viditelnou ze středu objektu). Začátek a konec obrysové křivky nemusí ležet na ose Y, rotační objekt nebude uzavřen. Složitost (tj. počet dělení obvodu rotačního objektu) je určena prvkem složitost objektu. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného rotačního objektu.
 
K vytvoření modelu rotačního objektu je možné využít program Modelář, který se nachází v ukázkových programech aplikace Petr. Pomocí klávesy F5 lze model exportovat do tvaru rotačního objektu. Model je možné programem Modelář zobrazit v 3D okně, prohlížet z různých směrů, generátorem náhodné barvy vybrat barvu modelu a její číselný kód použít při vytváření programu.
 
Následuje jednoduchý příklad definice komolého kužele. Vynecháním prvního a posledního řádku se kužel vytvoří bez horní a dolní podstavy.
 
0.5;0
0.5;0.2
-0.5;0.5
-0.5;0

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming