Image bm779.GIF Kužel
Vytvořit
 
Prvek kužel vytvoří kužel o průměru 1 a výšce 1 symetricky kolem počátku souřadného systému (vrchol kužele leží na ose Y v bodě 0.5, dolní podstava protíná osu Y v bodě -0.5). Složitost (tj. počet dělení obvodu kužele) je určena prvkem složitost objektu. Na každých 8 stupňů složitosti objektu je přidán 1 přídavný pás obvodu (řada bodů). Na každých 20 stupňů složitosti objektu je přidán 1 přídavný pás dolní podstavy (mezistupeň). Nastavením přepínače vytvářet dolní podstavu lze určovat, zda bude vytvořena dolní podstava kužele. Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného kužele.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming