Image bm761.GIF Textura pozadí scény
Scéna
 
Před zahájením renderování (vykreslování) jednoho 3D snímku je plocha okna vymazána zadanou barvou nebo texturou pozadí scény. Jako texturu pozadí scény lze nastavit libovolný obrázek. Pro texturu pozadí scény platí podobná pravidla jako pro jiné textury: rozměry by měly být mocninou 2 (jinak budou upraveny), textura bude zjemněna podle nastaveného vyhlazení textur. Na rozdíl od běžných textur se na texturu pozadí scény neuplatní mlha, vypnutí vyplňování ploch, stupeň textur ani osvětlení. Texturu nelze modulovat barvou pozadí scény. Nastavením barvy pozadí scény se textura pozadí scény vypne. Textura pozadí scény bude filtrována (vyhlazena), bude-li zapnut přepínač scény filtrace zvětšených textur objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming