Image bm750.GIF Filtrace zvětšených textur, Image bm757.GIF filtrace zvětšených textur objektu
Nastavení, Textury
 
Prvek filtrace zvětšených textur je logický přepínač. Je-li zapnut, jsou texely (tj. body textury) při zvětšení textury lineárně interpolovány - textura je při zvětšení vyhlazena. Je-li vypnut, použije se k vykreslování zvětšené textury nejbližší bod - u vykreslované textury jsou patrné ostré přechody mezi texely. Filtraci textur se doporučuje vypínat při softwarovém ovladači, neboť softwarová filtrace znatelně zpomaluje renderování.
 
Filtraci zvětšených textur je možné vypínat u každého objektu a stupně textur samostatně příkazem filtrace zvětšených textur objektu (pro aktivní objekt a aktivní stupeň). Je-li přepínač filtrace zvětšených textur vypnut, je filtrace zvětšených textur vypnuta u všech objektů, nezávisle na nastavení přepínačů pro filtraci zvětšených textur jednotlivých objektů. Implicitně jsou všechny přepínače zapnuty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming