Image bm832.GIF Textura
Textury
Textura ze souboru
 
Povrch objektu může být pokryt barvou nebo texturou. Textura je v podstatě běžný obrázek, který lze vytvořit v grafickém editoru aplikace Petr. Texturu pro aktivní stupeň operací aktivního objektu lze nastavit prvkem textura. Pro implicitní stupeň operací 0 je implicitně přednastavena operace modulace (textura je modulována základní barvou objektu). K zobrazení textury proto postačí nastavit texturu objektu, další úkony není nutné provádět.
 
U většiny videokaret je vyžadováno (typicky jsou-li videokartou podporovány vzdálené textury), aby rozměry textury byly mocninou čísla 2 - to znamená 1, 2, 4, 8, 16, ... Ve výjimečných případech jsou požadovány čtvercové rozměry textury. Maximální rozměry textury mohou být videokartou omezeny. Zpravidla se doporučuje používat texturu s rozměry maximálně 256x256 bodů (tj. 8x8 kroků). Všechna uvedená pravidla platí pro texturu po provedení vyhlazení textur (tedy po zmenšení rozměrů). Nevyhovuje-li textura uvedeným pravidlům, je automaticky upravena. Konverze rozměrů může být zdlouhavá operace, proto se doporučuje používat textury nevyžadující úpravu.
 
Textura je upravena a načtena do videopaměti při jejím prvním použití. Při použití většího množství textur, než lze načíst do videopaměti, se textury z videopaměti uvolňují a načítají se opět až v případě potřeby. Operace opětovného načítání značně snižuje rychlost grafických operací. Proto se doporučuje používat textury s co nejmenší velikostí, sledovat velikost videopaměti a při malé velikosti videopaměti použít raději textury s nižším rozlišením než textury při každém snímku uvolňovat a opět načítat do videopaměti. Při rozsáhlejších změnách textur (změna scény ve hře) je možné uvolnit textury z videopaměti vypnutím (nastavením rozměrů na 0) a opětovným zapnutím 3D okna.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming