Image bm833.GIF Vyhlazení textur
Textury
 
Textura objektu je obrázek vytvořený v grafickém editoru aplikace Petr nebo importovaný do editoru z knihovny obrázků. Obrázky aplikace Petr využívají omezené množství barev, k dosažení většího barevného rozsahu používají dithering. Dithering může u textur působit rušivě, proto je možné textury pro 3D objekty vyhladit prvkem vyhlazení textur. Stupeň vyhlazení textur je nutno nastavit před prvním použitím obrázku jako textury (nastavení je společné pro všechny textury využívající stejný obrázek). Jeho hodnota může být v rozsahu 1 a více. Pro hodnotu 1 (implicitně) se žádné vyhlazení neprovádí.
 
Stupeň vyhlazení představuje stupeň zmenšení obrázku (s konverzí na TrueColor). Hodnota 2 znamená zmenšení na polovinu a je to zpravidla plně postačující vyhlazení pro dithering. Stupeň vyhlazení nemusí být jen celé číslo. Pravidla pro rozměry textury (mocnina 2) se uplatní až po vyhlazení. Proto např. pro vyhlazení 1.5 by měly být rozměry 1.5 násobkem koncového rozměru, který bude mocninou 2. Před načtením obrázku z knihovny se doporučuje připravit obrázek předem v dvojnásobném zvětšení. Načtením do aplikace Petr se obrázek importuje s ditheringem. Nastavením stupně vyhlazení 2 se při použití jako textura zmenší obrázek na původní velikost a s původní kvalitou barev.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming