Image bm760.GIF Barva pozadí scény
Scéna
 
Před zahájením renderování (vykreslování) jednoho 3D snímku je plocha okna vymazána zadanou barvou barva pozadí scény nebo texturou. Barvu je možné zadat jako jiné barvy systému Petr buď prvkem barevná konstanta nebo prvkem sloučení barevných složek do barvy. Je-li celá plocha okna pokryta objekty (např. stěny místnosti), je možné vymazávání pozadí scény vypnout nastavením číselné hodnoty -1 namísto barvy, tím může být rychlost renderování mírně zvýšena. Vypnuté vymazání pozadí scény může také sloužit k dosažení speciálních efektů (stíny za pohybujícími se objekty - vícenásobné renderování s odlišnými souřadnicemi objektů). Nastavením barvy pozadí scény se vypne textura pozadí scény.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming