Image bm747.GIF Vyplňování ploch, Image bm753.GIF vyplňování ploch objektu
Nastavení
 
Prvek vyplňování ploch je logický přepínač. Je-li zapnut, jsou plošky, z nichž jsou objekty sestaveny, vyplněny barvou nebo texturou. Je-li přepínač vypnut, jsou objekty zobrazeny jen pomocí čárových obrysů (drátový model). Zobrazení obrysů odvrácených plošek je možné řídit přepínačem viditelná strana objektu (u některých videokaret obrysy odvrácených plošek nelze vypnout - např. STB Velocity).
 
Vyplňování ploch je možné vypínat u každého objektu samostatně příkazem vyplňování ploch objektu (pro aktivní objekt). Je-li přepínač vyplňování ploch vypnut, je vyplňování ploch vypnuto u všech objektů, nezávisle na nastavení přepínačů pro vyplňování ploch jednotlivých objektů. Implicitně jsou všechny přepínače zapnuty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming