Image bm831.GIF Stupeň
Textury
 
Při pokrývání povrchu objektu texturou je možné určit operaci, která bude provedena mezi texturou a povrchem objektu. Operací i textur může být nastaveno více. Aktivní stupeň operace, který bude nastavován, se určuje prvkem stupeň. Stupeň může mít číslo 0 až 7. Čtením prvku stupeň lze zjistit maximální počet stupňů, který je ovladačem podporován. Ovladače OpenGL a DirectX 3 a 5 podporují pouze 1 stupeň operace a pouze operaci modulace nebo výběr nemodulované barvy/textury. Počet stupňů u ostatních ovladačů závisí na možnostech videokarty, u mnoha videokaret jsou k dispozici pouze 2 stupně operací.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming