Image bm762.GIF Barva mlhy
Scéna
 
Mlha slouží k přirozenému omezení dohledu ve scéně. Pomocí prvku barva mlhy je možné určit barvu mlhy. Je-li mlha vypnuta, dojde k zapnutí mlhy. Barvu je možné zadat jako jiné barvy systému Petr buď prvkem barevná konstanta nebo prvkem sloučení barevných složek do barvy. Nastavením hodnoty -1 namísto barvy mlhy lze mlhu vypnout. Je-li mlha zapnuta některým z jiných prvků pro řízení mlhy, je barva mlhy implicitně nastavena podle aktuálního nastavení barvy pozadí scény.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming