Image bm796.GIF Vytvářet dolní podstavu
Objekty
 
Prvek vytvářet dolní podstavu je logický přepínač. Určuje, zda bude vytvořena dolní podstava nově vytvořených objektů krychle, polokoule, válec, kužel nebo komolý kužel. Přepínač je nutno nastavit před vytvořením požadovaného objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming