Image bm775.GIF Krychle
Vytvořit
 
Prvek krychle vytvoří krychli s rozměry 1x1x1 symetricky kolem počátku souřadného systému. Nastavením přepínačů vytvářet horní podstavu a vytvářet dolní podstavu lze určovat, zda bude vytvořena horní a dolní stěna krychle. Prvek navrací identifikační číslo vytvořené krychle.
 
Textura je na povrch krychle namapována tak, aby pokryla všech 6 stran krychle. Textura je rozdělena na 2 řádky po 3 sloupcích (pro texturu platí obvyklé požadavky, výška i šířka textury by měly být mocninou 2). Každý sloupec obsahuje definici pro 2 protější stěny. První sloupec určuje přední a zadní stěnu, prostřední sloupec levou a pravou stěnu a poslední sloupec horní a dolní stěnu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming