Image bm788.GIF Terén z plochy
Vytvořit
 
Pomocí prvku terén z plochy se vytvoří terén z plochy zadané jako parametr prvku. Vytvořený terén má stejný počet políček jako plocha. Terén má rozměry 1 ve směrech X, Y i Z se souřadnicemi -0.5 až +0.5 ve směrech X a Z a se souřadnicemi 0 až 1 ve směru Y.
 
Z číselné hodnoty 1 jednotlivých políček je nastavena výška terénu. Hodnota 0 až 1000 je převedena na výšku 0 až 1 (ve směru osy Y). Je nastavován levý horní roh políčka terénu (při pohledu shora). Poslední řada a poslední sloupec vrcholů políček terénu jsou nastaveny stejně jako první řada a první sloupec (včetně přizpůsobení normál), tak je možné terény na sebe navazovat. Je-li potřeba na sebe navázat odlišné terény, doporučuje se použít shodné okraje terénů (o šířce 2 políček), tak bude automaticky zajištěno jejich navázání.
 
Kromě definice výšek jsou z plochy převzaty obrázky ikon a použity jako textura jednotlivých políček. Obrázky ikon jsou sestaveny do jedné výsledné textury. Pro každou ikonu jsou zjištěny nejčastější sousední ikony a uloženy do textury spolu s ikonou. Pro každou ikonu je použit lem sousedních ikon o šířce 1/2 políčka. Definice jedné ikony proto v textuře zabere prostor o velikosti 2*2 políčka (64*64 bodů). Tak je zajištěno, že při zapnuté filtraci textur budou okraje políček na sebe správně navazovat. Pro zajištění hladkého navázání odlišných ikon by měly všechny sousední ikony používat shodný okraj (o šířce alespoň 1 bod). Aby se zabránilo vzájemnému prolínání ikon při velké vzdálenosti (je-li zapnuta filtrace vzdálených textur), je automaticky nastaven počet úrovní vzdálených textur na hodnotu 4. Je-li textura políček vyhlazena (nastavením vyhlazení textur na hodnotu 2), je potřeba omezit počet úrovní textur na 3.
 
Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného terénu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming