Image bm91.GIF Plocha
Knihovna proměnných a funkcí
 
Plocha představuje dvourozměrnou matici políček, jejíž každé políčko obsahuje předmět k vizuálnímu zobrazení plochy (políčko 32x32 grafických bodů), pět logických přepínačů a tři celočíselné hodnoty (dvě s rozsahem 0 až 1023 a jednu s rozsahem 0 až 127). Viz též editace plochy.
 
V hlavní funkci je předdefinována hlavní plocha, která se zobrazuje v okně programu jako vrstva předmětů. Hlavní plocha určuje velikost okna programu. Nastavením předmětu do hlavní plochy se tento předmět zobrazí v okně.
 
Plocha je implicitně vyplněna předmětem prázdné políčko.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming