Image bm835.GIF Počet úrovní vzdálených textur
Textury
 
Textury vzdálených objektů jsou filtrovány s využitím techniky zvané mipmap. Mipmap jsou textury vytvořené postupným zmenšováním původní textury. Každý stupeň zmenšené textury má poloviční rozměry oproti stupni předešlému až na nejnižší stupeň s rozměry 1x1. V případech, kdy jsou z textury využívány jednotlivé části samostatně (např. obsahuje části pro obličej, tělo, ruku a nohu postavy), může být na závadu splývání jednotlivých částí textury do sebe při velkém stupni zmenšení. V takovém případě je možné maximální počet stupňů zmenšení textury omezit prvkem počet úrovní vzdálených textur. Prvek se uplatní pro texturu aktivního stupně operací aktivního objektu. Je nutné nejdříve nastavit texturu pro aktivní stupeň aktivního objektu a až potom určit maximální počet stupňů zmenšení textur. Nastavení je společné pro všechna použití této konkrétní textury.
 
Implicitní hodnota prvku je 0, která znamená, že počet úrovní textury nebude omezen. Nastavením hodnoty 1 a více bude počet úrovní omezen na zadanou hodnotu (včetně základního stupně nezmenšené textury). U objektu terén z plochy je počet úrovní textury implicitně omezen na 4. Počet úrovní nelze určovat pro rozhraní OpenGL.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming