Image bm752.GIF Filtrace vzdálených textur, Image bm759.GIF filtrace vzdálených textur objektu
Nastavení, Textury
 
Prvek filtrace vzdálených textur je logický přepínač. Je-li zapnut, jsou u vzdálených objektů použity zmenšené textury (nazývané mipmap). Tím je možné u vzdálených objektů dosáhnout přirozenějšího vzhledu (rozostření). Je-li přepínač vypnut, je použita základní nezmenšená textura (povrch vzdálených objektů "zrní").
 
Způsob filtrace vzdálených textur je ovlivněn nastavením přepínače filtrace zmenšených textur. Je-li zapnut přepínač pro filtraci zmenšených textur, použije se lineární interpolace mezi dvěmi nejbližšími zmenšenými texturami. Je-li přepínač filtrace zmenšených textur vypnut, použije se nejbližší zmenšená textura (při změně vzdálenosti se zjemnění vzdálených textur mění skokově).
 
Filtraci vzdálených textur je možné vypínat u každého objektu a stupně textur samostatně příkazem filtrace vzdálených textur objektu (pro aktivní objekt a aktivní stupeň). Je-li přepínač filtrace vzdálených textur vypnut, je filtrace vzdálených textur vypnuta u všech objektů, nezávisle na nastavení přepínačů pro filtraci vzdálených textur jednotlivých objektů. Implicitně jsou všechny přepínače zapnuty.
 
Způsob filtrace vzdálených textur je možné ještě dále upřesnit prvky počet úrovní vzdálených textur a zjemnění vzdálených textur.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming