Image bm763.GIF Typ mlhy
Scéna
 
Prvek typ mlhy umožňuje zvolit typ mlhy:
 
0 lineární mlha
1 exponenciální mlha
2 kvadratická mlha
+4 korekce mlhy (použije se rozsahová vrcholová mlha, jinak hloubková tabulková mlha)
 
Lineární mlha je určena parametry začátek a konec mlhy. Hustota mlhy je lineárně závislá na vzdálenosti od pozorovatele podle vztahu mlha = (konec - vzdálenost)/(konec - začátek). Záměnou začátku a konce lineární mlhy je možné mlhu invertovat - mlha se vzdáleností slábne. Tato vlastnost je u některých ovladačů potlačena (mlha je v takovém případě vypnuta).
 
Exponenciální mlha je určena parametrem hustota mlhy. Hustota exponenciální mlhy je závislá na vzdálenosti od pozorovatele podle vztahu mlha = 1 / (e ^ (vzdálenost * hustota)).
 
Kvadratická mlha je určena parametrem hustota mlhy. Hustota kvadratické mlhy je závislá na vzdálenosti od pozorovatele podle vztahu mlha = 1 / (e ^ ((vzdálenost * hustota)^2)).
 
Implicitně je nastaven exponenciální typ mlhy. Je-li mlha vypnuta, je nastavením typu mlhy zapnuta a její barva je implicitně nastavena podle aktuálního nastavení barvy pozadí scény.
 
Přičtením hodnoty 4 k typu mlhy je použita korigovaná mlha. Při výpočtu mlhy je běžně používán tzv. tabulkový typ mlhy. Tabulkový typ mlhy se uplatňuje na celou plochu objektů. Pro výpočet vzdálenosti objektu je použita informace o hloubce objektu, tedy vzdálenost od promítací roviny. To způsobí, že objekty na okrajích promítací roviny jsou ve skutečnosti vzdálenější od pozorovatale než objekty se stejnou hloubkou ve středu promítací roviny (hloubka je určena rovinou). Otáčí-li se pozorovatel, objekty na okrajích obrazu vystupují z mlhy (dostanou se do oblasti s nižší hloubkou vzdálenosti od promítací roviny). Tento problém odstraňuje korigovaný typ mlhy - rozsahová mlha. Tento typ mlhy nevyužívá hloubkovou informaci, pro každý objekt je počítána jeho skutečná vzdálenost od pozorovatele (to je časově náročná operace). Není většinou podporován hardwarově a proto je spojen se softwarovým typem mlhy - vrcholová mlha. Vrcholová mlha určuje mlhu pouze pro vrcholy zobrazených plošek, pro povrch plošky je mlha lineárně proložena. Vrcholová mlha není správně zobrazena u velkých ploch. Stojí-li např. pozorovatel ve středu čtvercové plochy, rohy plochy leží v mlze a díky interpolaci je i střed plochy v místě pozorovatele nesprávně zamlžen.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming