Image bm764.GIF Začátek lineární mlhy
Scéna
 
Prvek začátek lineární mlhy určuje začátek lineární mlhy. Začátek mlhy představuje vzdálenost od pozorovatele, ve které se začíná lineární mlha uplatňovat. Implicitní hodnota začátku lineární mlhy je 0. Je-li mlha vypnuta, je nastavením začátku lineární mlhy zapnuta a její barva je implicitně nastavena podle aktuálního nastavení barvy pozadí scény.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming