Image bm766.GIF Hustota exponenciální a kvadratické mlhy
Scéna
 
Prvek hustota exponenciální a kvadratické mlhy určuje hustotu exponenciální a kvadratické mlhy. Hodnota hustoty mlhy může ležet v rozsahu 0 1. Implicitní hodnota hustoty mlhy je 0.1. Je-li mlha vypnuta, je nastavením hustoty exponenciální a kvadratické mlhy zapnuta a její barva je implicitně nastavena podle aktuálního nastavení barvy pozadí scény.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming