Image bm765.GIF Konec lineární mlhy
Scéna
 
Prvek konec lineární mlhy určuje konec lineární mlhy. Konec mlhy představuje vzdálenost od pozorovatele, ve které dosáhne lineární mlha maximální hustoty. Implicitní hodnota konce lineární mlhy je 20. Je-li mlha vypnuta, je nastavením konce lineární mlhy zapnuta a její barva je implicitně nastavena podle aktuálního nastavení barvy pozadí scény.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming