Image bm745.GIF Volná videopaměť
Nastavení
 
Prvkem volná videopaměť je možné zjistit aktuální volnou videopaměť, která je k dispozici pro textury (hodnota udána v bajtech). Tuto informaci je možné využít k rozhodování, jak velké množství textur a v jaké kvalitě bude program používat. Informace není k dispozici pro rozhraní OpenGL. U rozhraní OpenGL proto tato funkce navrací náhradní symbolickou hodnotu 4MB. Textura je z videopaměti odstraněna v případě inicializace jiného rozhraní nebo při úplném zrušení obrázku obsahujícího texturu. Mezi jednotlivými scénami hry se proto doporučuje 3D okno vypnout (nastavit rozměr na 0) a opět zapnout (navrátit původní rozměry). Ke zrušení obrázku dojde v případě zrušení všech odkazů na obrázek, není-li obsažen v žádné proměnné. To je možné dosáhnout vytvořením jedinečné kopie obrázku, např. modifikací dvojnásobným překlopením obrázku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming