Image bm874.GIF Plocha - rozšíření
Plocha
 
Image bm876.GIF shodnost ploch
Image bm877.GIF nová plocha
Image bm878.GIF předmět
Image bm879.GIF přepínač 1
Image bm880.GIF přepínač 2
Image bm881.GIF přepínač 3
Image bm882.GIF přepínač 4
Image bm883.GIF přepínač 5
Image bm884.GIF číselná hodnota 1
Image bm885.GIF číselná hodnota 2
Image bm886.GIF číselná hodnota 3
Image bm887.GIF kopie výřezu plochy

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming