Image bm887.GIF Kopie výřezu plochy
Plocha - rozšíření
 
Image bm887.GIF kopie výřezu plochy
Image bm890.GIF cílová plocha
Image bm891.GIF souřadnice X
Image bm892.GIF souřadnice Y
Image bm893.GIF plocha s výřezem
Image bm894.GIF souřadnice X výřezu
Image bm895.GIF souřadnice Y výřezu
Image bm896.GIF šířka výřezu
Image bm897.GIF výška výřezu
 
Funkce kopie výřezu plochy slouží ke kopii části z jedné plochy do jiné plochy. První parametr cílová plocha představuje cílovou plochu, do které má být výřez z plochy uložen. Není-li plocha zadána, použije se implicitně hlavní plocha. Parametry souřadnice X a souřadnice Y udávají cílovou pozici, kam bude výřez plochy v cílové ploše uložen. Plocha s výřezem je zdrojová plocha, z které bude výřez načítán. Není-li plocha zadána, použije se implicitně hlavní plocha. Ostatní parametry definují pozici a rozměry výřezu ve zdrojové ploše.
 
Výstupem z funkce je plocha. Plochy použité jako parametry funkce nejsou funkcí ovlivněny. Je-li potřeba kopii provést do hlavní plochy, je nutno výstup z této funkce přiřadit proměnné hlavní plochy.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming