Image bm879.GIF Přepínač 1 z plochy
Plocha - rozšíření
 
Image bm879.GIF přepínač 1
Image bm890.GIF plocha
Image bm891.GIF souřadnice X
Image bm892.GIF souřadnice Y
 
Funkce přepínač 1 z plochy slouží k načtení stavu přepínače 1 ze zadané plochy. Není-li zadána jako parametr žádná plocha, použije se implicitně hlavní plocha. Na výstupu funkce je navrácen logický příznak jako stav přepínače.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming