Image bm884.GIF Číselná hodnota 1 z plochy
Plocha - rozšíření
 
Image bm884.GIF číselná hodnota 1 (rozsah 0 až 1023)
Image bm890.GIF plocha
Image bm891.GIF souřadnice X
Image bm892.GIF souřadnice Y
 
Funkce číselná hodnota 1 z plochy slouží k načtení stavu číselné hodnoty 1 ze zadané plochy. Není-li zadána jako parametr žádná plocha, použije se implicitně hlavní plocha. Na výstupu funkce je navrácena celočíselná hodnota o rozsahu 0 až 1023 jako stav číselné proměnné 1.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming