Image bm878.GIF Předmět z plochy
Plocha - rozšíření
 
Image bm878.GIF předmět
Image bm890.GIF plocha
Image bm891.GIF souřadnice X
Image bm892.GIF souřadnice Y
 
Funkce předmět z plochy slouží k načtení předmětu ze zadané plochy. Není-li zadána jako parametr žádná plocha, použije se implicitně hlavní plocha. Na výstupu funkce je navrácen předmět ze zadaných souřadnic nebo neplatný předmět okraj plochy, ukazují-li souřadnice mimo plochu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming