Image bm795.GIF Vytvářet horní podstavu
Objekty
 
Prvek vytvářet horní podstavu je logický přepínač. Určuje, zda bude vytvořena horní podstava nově vytvořených objektů krychle, válec nebo komolý kužel. Přepínač je nutno nastavit před vytvořením požadovaného objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming