Image bm844.GIF Argument 1 alfa kanálu
Textury, Argument 2 alfa kanálu
 
Prvek argument 1 alfa kanálu definuje první argument pro operaci alfa kanálu aktivního stupně operací aktivního objektu. Argument může mít následující hodnoty:
 
0 základní (difuzní) barva objektu
1 výsledek předešlého stupně operací
2 textura
3 faktor textury
4 barva odlesku (pouze DirectX 7 a 8)
 
Modifikační faktory (přičtou se ke kódu argumentu):
 
16 doplněk, použije se hodnota (1-arg)
32 rozmnoží alfa informaci do všech barevných kanálů
 
Implicitní hodnotou argumentu 1 alfa kanálu ve všech stupních je 2 (textura).

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming