Image bm843.GIF Operace alfa kanálu
Textury, Operace barvy
 
Při pokrývání povrchu objektu texturou je možné určit operaci, ktrá bude provedena mezi texturou a povrchem objektu. Operací i textur může být nastaveno až 8. Aktivní stupeň operace, který bude nastavován, se určuje prvkem stupeň, uplatňuje se pro aktivní objekt. Povolený počet stupňů lze zjistit čtením prvku stupeň.
 
Prvek operace alfa kanálu definuje operaci, která se bude provádět se složkou alfa. Podobně lze definovat operace s barvou pomocí prvku operace barvy. Operace alfa kanálu může mít následující hodnotu:
 
1 stupeň operace je vypnut, stejně tak všechny následující stupně
2 výstupem operace je argument 1 alfa kanálu
3 výstupem operace je argument 2 alfa kanálu
4 modulace, výstup = arg1 * arg2
5 modulace 2x, výstup = arg1 * arg2 * 2
6 modulace 4x, výstup = arg1 * arg2 * 4
7 součet, výstup = arg1 + arg2
8 součet se znaménkem, výstup = arg1 + arg2 - 0.5
9 součet se znaménkem 2x, výstup = (arg1 + arg2 - 0.5) * 2
10 rozdíl, výstup = arg1 - arg2
11 součet zjemněný, výstup = arg1+arg2 - arg1*arg2
12 průhlednost, alfa z barvy, výstup = arg1*(alfa) + arg2*(1-alfa)
13 průhlednost, alfa z textury, výstup = arg1*(alfa) + arg2*(1-alfa)
14 průhlednost, alfa z faktoru, výstup = arg1*(alfa) + arg2*(1-alfa)
15 průhlednost, přednásobené alfa z textury, výstup = arg1 + arg2*(1-alfa)
16 průhlednost, alfa z výsledku, výstup = arg1*(alfa) + arg2*(1-alfa)
17 předmodulace - modulace následujícím stupněm textury
 
Implicitně je pro stupeň 0 nastavena operace modulace (kód 4), ostatní stupně jsou vypnuty (kód 1).
 
Ne všechny operace jsou podporovány všemi rozhraními a videokartami. Rozhraní OpenGL umožňuje pouze operace výběr argumentu a modulaci (tj. operace 1 až 4), argumentem může být barva objektu nebo textura. Operace alfa kanálu jsou ignorovány. Rozhraní DirectX 5 podporuje kromě operací uvedených pro OpenGL navíc operaci součtu (7), operace 5, 6, 8 a 9 nahrazuje jinými variantami operací 4 a 7. Plná podpora operací je pouze pro DirectX 6 až 8 v závislosti na tom, zda jsou operace podporovány videokartou. Není-li požadovaná operace videokartou podporována, může být lepší variantou použití softwarového ovladače, který většinu operací podporuje.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming