Image bm846.GIF Barva faktoru textur
Textury
 
Operace s texturami umožňují používat jako jeden z argumentů faktor textury. Faktor textury je barva, kterou lze nastavit stejně jako běžnou barvu objektů pomocí prvků barevná konstanta nebo sloučení barevných složek do barvy. Faktor textury je společný pro všechny stupně aktivního objektu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming