Image bm751.GIF Filtrace zmenšených textur, Image bm758.GIF filtrace zmenšených textur objektu
Nastavení, Textury
 
Prvek filtrace zmenšených textur je logický přepínač. Je-li zapnut, jsou texely (tj. body textury) při zmenšení textury lineárně interpolovány - textura je při zmenšení vyhlazena. Je-li vypnut, použije se k vykreslování zmenšené textury nejbližší bod - u vykreslované textury jsou patrné ostré přechody mezi texely. Filtraci textur se doporučuje vypínat při softwarovém ovladači, neboť softwarová filtrace znatelně zpomaluje renderování.
 
Je-li zapnut přepínač filtrace vzdálených textur, jsou při zapnutém přepínači zmenšených textur interpolovány jednotlivé stupně vzdálených textur. Při vypnutém přepínači zmenšených textur je použit nejbližší stupeň vzdálené textury (při změně vzdálenosti se zjemnění textur mění skokově).
 
Filtraci zmenšených textur je možné vypínat u každého objektu a stupně textur samostatně příkazem filtrace zmenšených textur objektu (pro aktivní objekt a aktivní stupeň). Je-li přepínač filtrace zmenšených textur vypnut, je filtrace zmenšených textur vypnuta u všech objektů, nezávisle na nastavení přepínačů pro filtraci zmenšených textur jednotlivých objektů. Implicitně jsou všechny přepínače zapnuty.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming