Image bm823.GIF Pořadí rotací
Transformace
 
Pro možnost snazší manipulace s objektem je pro aktivní objekt možné určit, v jakém pořadí se budou provádět rotace kolem jednotlivých os X, Y a Z. Pořadí rotací se určí číslem podle tabulky:
 
0 X-Y-Z (implicitní nastavení)
1 X-Z-Y
2 Y-X-Z
3 Y-Z-X
4 Z-X-Y
5 Z-Y-X

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming