Image bm817.GIF Rotace podle osy X
Transformace
 
Prvek rotace podle osy X je číselná proměnná určující rotaci aktivního objektu podle osy X. Osa X je osa směřující ze středu souřadného systému směrem doprava. Směr rotace kolem osy X je určen pravidlem levé ruky: palec levé ruky ukazuje směr osy X (tj. zleva doprava), pokrčené prsty ukazují směr kladné rotace. To znamená, že kladná hodnota rotace podle osy X způsobí pohyb horní strany objektu směrem od nás a dolní strany směrem k nám. To je naznačeno i v obrázku ikony rotace podle osy X. Hodnota rotace je upravena do intervalu 0 až 2*pi. Čtením proměnné obdržíme vždy hodnotu z tohoto intervalu. Rotace se provádí po transformaci měřítka a před transformací posunu. Pořadí rotací podle jednotlivých os je možné určit prvkem pořadí rotací.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming