Image bm804.GIF Renderovací skupina
Objekty
 
Prvek renderovací skupina je číselný parametr aktivního objektu umožňující určovat pořadí, v jakém jsou jednotlivé objekty renderovány (vykreslovány). Renderovací skupina může mít hodnotu 0 15. Renderování probíhá od objektů patřících k renderovací skupině 0 až po objekty renderovací skupiny 15. Použití renderovacích skupin může být libovolné. Implicitně jsou skupiny rozděleny následovně:
 
0 až 7 běžné objekty (implicitně 4)
8 až 11 průhledné objekty (implicitně 10, hloubkové třídění)
12 až 15 2D obrázky (implicitně 14)
 
Skupiny 8 až 11 jsou implicitně určeny k použití pro průhledné objekty, jsou hloubkově tříděny. Ostatní skupiny nejsou tříděny. Při vytvoření objektu a při nastavení parametru průhlednost je nastavena implicitní skupina objektu: běžné objekty (neprůhledné, výsledná barva nezávisí na cílové složce) mají implicitní skupinu 4, průhledné objekty skupinu 10 a 2D obrázky skupinu 14. Z toho důvodu je nutné skupinu nastavovat až po nastavení průhlednosti.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming