Image bm805.GIF Hloubkově třídit renderovací skupinu
Objekty
 
Prvek hloubkově třídit renderovací skupinu je logický přepínač určující, zda bude skupina, ke které objekt patří, hloubkově tříděna. Přepínač je nutné nastavit až po volbě renderovací skupiny aktivního objektu. Hloubkové třídění je prováděno podle vzdálenosti objektu ke kameře. Je-li skupina hloubkově tříděna, jsou objekty ve skupině vykreslovány od nejvzdálenějších objektů po nejbližší. Implicitně je hloubkové třídění zapnuto pouze pro renderovací skupiny 8 až 11, které jsou určeny pro průhledné objekty. Hloubkové třídění je časově náročná operace, proto by mělo být prováděno pouze v nutném případě.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming