Image bm803.GIF Úroveň terénu
Objekty
 
Image bm803.GIF úroveň terénu
Image bm812.GIF horizontální souřadnice
Image bm813.GIF vertikální souřadnice
 
Pomocí funkce úroveň terénu je možné snadno zjistit výšku terénu v určitém bodě. Funkce použije terén z obrázku nebo terén z plochy, který byl naposledy nastaven jako aktivní objekt. Terén přitom již nemusí být aktivním objektem.
 
Jako parametry funkce se zadává horizontální a vertikální souřadnice bodu v terénu. Nejsou-li parametry zadány, použije se aktuální pozice kamery - parametry "posun X" a "posun Z". Neuvažuje se případné připojení kamery k jinému objektu. Funkce od zadaných souřadnic odečte posun terénu X a Z a vydělí je měřítkem terénu X a Z. Neuvažuje se případné připojení terénu k jinému objektu ani rotace terénu. Souřadnice bodu jsou upraveny operací modulo, jakoby byl terén položen opakovaně vedle sebe. Zjištěná výška terénu je vynásobena měřítkem terénu Y a přičten posun terénu Y.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming