Image bm787.GIF Terén z obrázku
Vytvořit
 
Pomocí prvku terén z obrázku se vytvoří terén z výškové mapy. Výšková mapa je obrázek zadaný jako parametr prvku. Jas jednotlivých bodů určuje výšku povrchu terénu v rozsahu 0 až 1 (ve směru osy Y). Černá barva představuje výšku 0, bílá barva je výška 1. Vytvořený terén má rozměry 1 ve směrech X, Y i Z se souřadnicemi -0.5 až +0.5 ve směrech X a Z a se souřadnicemi 0 až 1 ve směru Y. Povch terénu je vyhlazen podle aktuálního nastavení prvku vyhlazení textur, prvek je nutno nastavit před vytvořením terénu. Textura je na povrch terénu mapována tak, že se opakuje po 4 políčkách terénu, rozměry obrázku terénu by proto měly být násobkem 4. Vytvořený terén je připraven tak, aby začátky a konce terénu na sebe navazovaly (jak výškově, tak normálově). Je možné skládat více terénů vedle sebe bez znatelných hranic. Je-li potřeba navázat na sebe odlišné terény, doporučuje se používat shodné okraje terénů (o šířce alespoň 4 body). Prvek navrací identifikační číslo vytvořeného terénu.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming