Image bm770.GIF Renderování bez zobrazení
Scéna
 
Prvek renderování bez zobrazení je příkaz sloužící ve speciálních případech k vyrenderování scény bez zobrazení na obrazovku. Hlavní využití příkazu je vícenásobné renderování např. při vytváření efektu stínu za pohybujícím se objektem. Zpravidla se provádí první renderování scény s vymazáním pozadí. Následující renderování probíhají bez vymazání pozadí, objekty překrývají původní obraz. Poslední renderování proběhne pomocí příkazu čekání, tj. s vykreslením na obrazovku.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming