Image bm865.GIF Intenzita světla, Image bm866.GIF Lineární zeslabení, Image bm867.GIF Kvadratické zeslabení
Osvětlení
 
U bodového a kuželového světla lze nastavit prvky intenzita světla, lineární zeslabení a kvadratické zeslabení, u směrového světla lze nastavit pouze intenzitu světla. Výsledný jas světla v závislosti na vzdálenosti je určen vztahem:
 
jas = intenzita_světla / (1 + vzdálenost*lineární_zeslabení + vzdálenost^2*kvadratické_zeslabení)
 
Intenzita světla je doplňující parametr k nastavení barvy světla. Nastavením intenzity světla v rozsahu 0 1 lze dosáhnout podobného efektu změny intenzity světla, jako regulace intenzity jednotlivých barevných složek světla. Nastavením intenzity světla nad hodnotu 1 lze dosáhnout vyšší intenzity světla, než by bylo možné pouze nastavením barvy světla. Tímto způsobem je možné scénu přesvítit k dosažení speciálních efektů. Nastavením intenzity světla pod hodnotu 0 se vytvoří tzv. černé světlo. To je speciální efekt působící tak, že světlo jakoby "vysává" světlo ze scény. Tento efekt je využíván při zvláštních efektech, jako je inverzní noční vidění.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming