Image bm860.GIF Barva světla
Osvětlení
 
Pomocí prvku barva světla je možné nastavit barvu (a jas) aktivního světla. Barvu je možné nastavit pomocí prvků barevná konstanta a sloučení barevných složek do barvy. Implicitně je barva světla bílá. Barva světla určuje, jak bude osvícena difuzní barva objektu. Intenzitu světla lze doplňkově nastavovat prvkem intenzita světla.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming