Image bm861.GIF Typ světla
Osvětlení
 
Pomocí prvku typ světla je možné nastavit typ aktivního světla. Je možné použít 3 různé typy světel:
 
1 bodové světlo (implicitní)
2 kuželové světlo
3 směrové světlo
 
Bodové světlo (kód 1) představuje bod v prostoru, který září všemi směry stejně intenzívně. Je to implicitní typ světla. U bodového světla záleží na souřadnicích světla, nezáleží však na jeho směru. Na bodové světlo se uplatňuje nastavení dosahu světla a útlum světla v závislosti na vzdálenosti.
 
Kuželové světlo (kód 2) představuje reflektor. Uplatňují se u něho pozice v prostoru, směr a všechny parametry pro nastavení světel. Implicitní směr kuželového světla je kladná osa Z.
 
Směrové světlo (kód 3) je světlo, které má vždy stejný směr, nezávisle na jeho pozici. Implicitní směr odpovídá směru kladné osy Z. Směrové světlo je podobné světlu ze Slunce nebo bodovému zdroji světla, který je velmi vzdálen. U směrového světla se neuplatňují žádné parametry pro nastavení světel, je možné měnit pouze jeho směr a barvu. Implicitně předdefinované světlo s identifikačním kódem 2 je směrové světlo.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming