Image bm863.GIF Úhel polostínu
Osvětlení
 
Prvek úhel polostínu určuje úhel polostínu kužele aktivního světla, jedná-li se o kuželové světlo. Polostín je vnější část kužele kuželového světla, vnitřní část ohraničuje úhel světelného kužele. Je-li úhel polostínu menší než úhel světelného kužele, použije se světelný kužel bez polostínu. Úhel polostínu je určen v radiánech, implicitně 0.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming