Image bm862.GIF Úhel světelného kužele
Osvětlení
 
Prvek úhel světelného kužele určuje úhel světelného kužele aktivního světla, jedná-li se o kuželové světlo. Světelný kužel je vnitřní část kužele kuželového světla, vnější část ohraničuje úhel polostínu. Úhel světelného kužele je určen v radiánech, implicitně 1/4 pi.

Plný html kontextový help Petra - Gemtree Software & Dětské programování
Full Html Context Help of The Peter - Gemtree Software & Children Programming